1. Home
 2. Kennisbank
 3. Registratie en garantie
 4. Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden

De consument ontleent wettelijke rechten aan de van toepassing zijnde nationale wetgeving aangaande de handel in consumentengoederen en de garantie zal deze rechten niet beperken. De wederverkoper van het merk Flow Fitness verstrekt, voor de door u aangeschafte nieuwe trainingsapparatuur een door Flow Fitness (hierna te noemen ‘leverancier’), geleverde garantie. De garantie betreft gedurende de garantieperiode optredende fabricagefouten voortvloeiend uit materiaal of arbeid.

Leverancier zal, in samenwerking met de wederverkoper, naar zijn keuze een defect onderdeel of apparaat herstellen of vervangen overeenkomstig de onderstaande voorwaarden.


 1. De garantie is uitsluitend geldig wanneer het toestel wordt gebruikt in de door leverancier voor dat toestel toegestane gebruiksomgeving. Voor elk toestel wordt de toegestane gebruiksomgeving beschreven in de gebruiksaanwijzing van het toestel. Leverancier onderscheidt twee typen van gebruiksomgevingen:

  THUISGEBRUIK: het product wordt alleen gebruikt in een huiselijke omgeving en wordt maximaal 10 uur per week gebruikt.

  COMMERCIEEL GEBRUIK: het product wordt gebruikt door een beperkte groep gebruikers waarbij de omgeving van het gebruik bijvoorbeeld fysiotherapie praktijken, scholen, hotels, huisvesting organisaties, brandweerkazernes, politiebureaus, bedrijven, etc. zijn. Het product wordt maximaal vijf uur per dag gebruikt.

 2. De wettelijke garantietermijn gaat lopen op datum aankoop van het product. De originele aankoopfactuur dient als bewijs hiervoor
 3. Garantie is uitsluitend geldig na toesturen van kopie van de originele factuur.
 4. Eventuele onder de garantie vallende reparaties leiden niet tot verlenging van de garantieperiode.
 5. In geen enkele omstandigheid zal leverancier of een wederverkoper van Flow Fitness aansprakelijk zijn voor eventuele indirecte schade geleden door de koper, zoals verlies van gebruiksnut of inkomstenderving of andere indirecte economische gevolgen.
 6. Het Flow Fitness product dient te zijn aangekocht bij een officieel verkooppunt. De eindgebruiker dient dit aan te tonen door overlegging van het originele aankoopbewijs.
 7. Het Flow Fitness product dient na aankoop geregistreerdte worden op de site van Flow Fitness en dient een geldig serienummer te bevatten.
 8. De verleende garantie op het Flow Fitness product is overdraagbaar. Zoals aangegeven gaat de garantietermijn in vanaf de aanschafdatum, en de datum van eventuele overdracht heeft hier geen verdere invloed op. Met andere woorden, de garantietermijn wordt daardoor niet verlengd.
  .

De garantie vervalt wanneer:

 • Er gebreken zijn ontstaan aan het product door een onjuiste montage dan wel wanneer er sprake is van het niet juist opvolgen van de instructies zoals beschreven in de handleiding,
 • Reparaties aan het product zijn verricht door anderen dan door leverancier aangewezen personen of zonder haar schriftelijke toestemming,
 • Het product niet in originele samenstelling is.
 • Het product naar het oordeel van leverancier is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/of onderhouden, en/of sprake is van normale slijtage.
 • Het product op andere wijze is gebruikt dan in deze gebruiksaanwijzing is beschreven.
 • Het product onder andere omstandigheden is gebruikt dan in deze gebruiksaanwijzing is beschreven.
 • Defecten zijn ontstaan door overige factoren van buitenaf waarop geen invloed van leverancier kan uitoefenen.
 • Garantie bij wederverkoop Flow Fitness artikelen verliezen hun garantietermijn bij overdracht naar een nieuwe eigenaar. Flow Fitness verleent alleen garantie aan de initiële eigenaar op vertoon van de originele aankoopbon of factuur en dus niet aan een eventuele secundaire eigenaar (art. 6a lid 1 BW7).
  .

Garantie op reparaties en onderdelen:

 1. Bij een eventuele reparatie of omruiling binnen de garantietermijn en wel door een Flow Fitness-monteur of officiële partner, blijft de garantietermijn gehandhaafd en wel voor de duur daarvan en zoals deze is ingegaan op aankoopdatum.
 2. Een eindgebruiker heeft garantie op een reparatie van een Flow Fitness product, en buiten de fabrieksgarantie om, wanneer deze garantie is uitgevoerd door een Flow Fitness-monteur, dan wel officiële partner en wel:
  1. zes maanden lang op de verrichte arbeid;
  2. één jaar garantie op de onderdelen (fabrieksfouten en functionaliteit);
 3. Onderdelen van de apparatuur zijn minimaal tot vijf jaar nadat het Flow Fitness product uit het assortiment gehaald is, te verkrijgen.
  .

Productregistratie
Profiteer van optimale service en garantie door uw product te registreren op 
www.flowfitness.com. Hierdoor komen uw gegevens in onze database en kunnen we u efficiënter en accurater van dienst zijn bij een eventuele storing.
.

Storingsmelding
Een storingsmelding dient te allen tijde eerst aan de wederverkoper te worden gemeld. In veel gevallen kunnen zij direct het defect voor u oplossen. Indien dit niet toereikend is, meldt de wederverkoper de storing bij leverancier. De storing dient via het online service systeem van Flow Fitness door de wederverkoper te worden aangemeld. Hiervoor dient u het volgende aan de wederverkoper te verstrekken:

 1. Product type
 2. Serie nummer
 3. Aankoopdatum
 4. NAW gegevens
 5. Email adres
 6. Omschrijving storing
  .

Indien een van deze gegevens ontbreekt zal de storing niet worden verwerkt.

De voorwaarden van de garantie en service procedures kunnen per land verschillen. Dus raadpleeg uw lokale distributeur of wederverkoper voor de plaatselijke garantievoorwaarden.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.