Bijgevoegd vind je de handleiding voor de PERFORM B3i