De verleende garantie op het Flow Fitness product is overdraagbaar. De garantietermijn gaat in vanaf de aanschafdatum, en de datum van eventuele overdracht heeft hier geen verdere invloed op. Met andere woorden, de garantietermijn wordt daardoor niet verlengd.


Heeft u geen aankoop bon, dan kunnen wij alleen service aanbieden buiten garantie.